top of page

Basınç Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu

Kalibre Edilen Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)
Açıklamalar/ Kalibrasyon Metodu
Bağıl Basınç Analog Göstergeli Manometreler Sayısal Göstergeli Manometreler Fark Basınç Ölçerler Basınç Transmitteri
25 bar < p ≤ 700 bar
Hidrolik
4,5∙10-4 ∙ p + 5,9∙10-2 bar
DAkkS DKD-R 6-1 rehber dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü p: Ölçülen basınç *Laboratuvarda veya müşterinin yerinde, geçici tesislerinde
1 bar < p ≤ 200 bar
Hidrolik
2,1∙10-4 ∙ p + 5,9∙10-3 bar
0,2 bar < p ≤ 25 bar
Pnömatik
1,1∙10-4 ∙ p + 3∙10-3 bar
-0,85 bar < p ≤ -0,05 bar
“-“ yönde Pnömatik
1,9∙10-3 ∙ p + 5,8∙10-4 bar
5 mbar ≤ p ≤ 500 mbar
“-“ ve”+” yönde Pnömatik
1,6∙10-3 ∙ p + 5,9∙10-5 bar
0,1 mbar ≤ p ≤ 25 mbar
“-“ ve”+” yönde Pnömatik
6,8∙10-3 ∙ p + 1,3∙10-5 bar
bottom of page