top of page
ukm kalibrasyon konya boyut ölçüm cihazları kalibrasyonu akredite kalibrasyon kumpas mikrometre cetvel mihengir

Boyut Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu

Boyut ölçüm cihazları kalibrasyon işlemlerine ilişkin akredite kapsam bilgilerimiz tabloda belirtilmiştir.

Kalibre Edilen Cihazlar
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)
Açıklama
Profil Projeksiyon Ölçme Cihazı (2D ölçüm cihazı)
X ve Y eksenleri L ≤ 0,2 m 0-360°
Cam cetvel ile karşılaştırma Açı mastar blokları ile
(1,7 + 5 · L) μm 5'
Karşılaştırma metodu L: Ölçülen uzunluk [m]
Mikrometre Ayar Çubuğu (Düz)
L ≤ 0,5 m
Paralel blok mastar ile karşılaştırma
(1,4 + 28·L) μm
DKD R4.3 Bölüm 4.4 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
Hassas Çizgi Skalası (Cam Cetveller/Optik skalalar)
L ≤ 0,2 m
Profil projektör ile (2D ölçüm cihazı)
(3 + 3·L) μm
Optik Ölçüm / Referans cam cetvel ile karşılaştırma metodu L: Ölçülen uzunluk [m]
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı (Kaplama/Boya Kalınlık Ölçerler)
13 µm ≤ L ≤ 2000 µm
Kalınlık folyosu ile
4,6 μm
TS 2674 / EN ISO 2360 ve TS 2311 / EN ISO 2178 standartlarına uygun hazırlanmış prosedür L: Ölçülen uzunluk [μm]
Kalınlık Ölçer (Yoklayıcı Kollu Ölçü Saati)
L ≤ 0,1 m
Dış ölçüm
(5,5 + 8·L) μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 12.1 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
Kalınlık Mastarı (Sentil)
L ≤ 2 mm
Mikrometre ile 3 noktadan ölçüm
3,2 μm
DIN 2275 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [mm]
Kaplama Kalınlığı Standardı (Kalınlık Folyoları)
L ≤ 2,0 mm
Mikrometre ile 5 noktadan ölçüm
2,8 μm
TS 2674 / EN ISO 2360 ve TS 2311 / EN ISO 2178 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [mm]
Radyus Mastarları
L ≤ 25 mm
Profil projektör ile (2D ölçüm cihazı)
12 μm
Optik ölçüm yöntemi / Direk ölçüm metodu L: Ölçülen uzunluk [mm]
Diklik Ölçme Cihazları (Gönye)
L ≤ 600 mm
Diklik
15 μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.1 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü
Su Terazisi
L ≤ 1000 mm
0,02 mm/m
13,3 μm/m
DIN 877 TS 10832 Dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [mm]
Açı Ölçme Cihazları Sayısal ve Analog göstergeliler (Bevel) Protraktör Mekanik açı ölçer Eğim Ölçer/Klinometre
α ≤ 360°
Açı Mastarı ile - Sinüs Mastarı ile - Doğrusallık - Paralellik
5,9' - 3,5' - 9 μm - 5 μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.2 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü α: Ölçülen Açı, °
Şerit Metre
L ≤ 50 m
Mastar cetvel ile
(340 + 40·L) μm
TS 9505 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
Çelik Cetvel, (Arazi, Atölye veya mekanik iş skalaları)
L ≤ 2 m
Mastar cetvel ile
(347 + 37·L) μm
DIN 866 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
Elek
Mesh aralığı L < 5 mm 5 mm ≤ L ≤ 125 mm
Profil Projektör - Kumpas
3 μm - 22 μm
ISO 3310-1-2-3 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [mm]
Ölçü Saati (Salgı Komparatörü-Hassas Yoklayıcı)
L ≤ 2 mm
0,001 mm
2,9 μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.3 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk (mm)
Ölçü Saati (Komparatör)
L ≤ 25 mm
0,001 mm
2,9 μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.1 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [mm]
Mihengir
L ≤ 1 m
0,01 mm
(10,4 + 17·L) μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.3 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
Dış Çap Mikrometresi
L ≤ 0,5 m
0,001 mm Düzlemsellik Paralellik
(1,8 + 25·L) μm 0,5 μm 0,8 μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
Derinlik kumpası
L ≤ 0,6 m
0,01 mm
(12,0 + 12·L) μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.2 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
Kumpas
L ≤ 1 m
İç, dış, derinlik ve kademe ölçümleri
(12,2 + 16·L) μm
VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.1 dokümanına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü L: Ölçülen uzunluk [m]
bottom of page